דירות בתשלומים בקייב

החברה "אינטגרל-בוד" מציעה לכם לרכוש דירה בקומפלקס מגורים "ניבקי-פארק" בתשלומים. תוכנית התשלומים מיועדת לתקופה עד 3 שנים.
מקדמה ראשונית מינימלית - החל מ-30% עלות הדירה. תשלומים נעשים במטבע לאומי - גריבנה, כל חודש או כל ריבעון בתשלומים שווים.
ללא היטלים נוספים בתשלום החוב לפני המועד.
מזמינים לבקר במחלקת המכירות של קומפלקס דירות "ניבקי-פארק"! המומחים שלנו יחשבו עבורכם את התוכנית התשלומים ההולמת וגם כן אפשרות לעיין בהסכמים.
בנוסף, אתם רשאים לרכוש דירה, בשימוש בתוכנית הלוואה ייעודית "נדל"ן מוגרים בהלוואה" עבור ישויות פרטיות. תוכנית משכנתא בריבית 5,9%, במטבע לאומי לתקופה עד 20 שנים.
לפרטים מפורטים יותר יש לפנות למומחי מחלקת המכירות "אינטגר-בוד" בטל' (044) 466-2-664.