חניון תת-קרקעי

ПІДЗЕМНИЙ ПАРКІНГ


תוכנית מיקום של המקומות חניה בחניון בית מגורים מס' 12ניתן לקבל מידע מפורט לגבי מקומות חניה בחניון אצל נציג מחלקת מכירות בטל' - 044-392-30-57