קומפלקס מגורים "ניבקי-פארק" של "אינטגרל-בוד" בפרויקט טלוויזיה "נרוחומיסט 24"

06.11.2018